Pham Duy 2010
Thế Phả Họ Phạm

Thế Phả Họ PhạmLúc còn nhỏ, gia đình tôi có một cuốn gia phả đặt trên bàn thờ. Gia phả viết bằng chữ nho, nếu tôi muốn tìm hiểu về gốc gác của mình thì ngay cả đến tên ông nội và bà nội, tôi cũng không biết. Và càng không dám hỏi mẹ hay anh chị về các bực tổ tiên, vì đó là chuyện báng bổ.


Suốt đời mình, tôi luôn luôn tìm mọi cách để tìm hiểu về gốc gác của mình thì vào tháng 5, 1989 tôi nhận được từ cụ Dã Lan, một chuyên gia về thế phả ở Saigon, một cuốn sách in bằng ronéo gọi là THẾ PHẢ HỌ PHẠM.

Cuốn sách này do một ông tổ họ Phạm, thuộc vào đời thứ 9, tên là Phạm Duy Đống, nho sinh thi đỗ Tam Trường Khoa Ất Mão về đời Hậu Lê soạn và do một ông khác là Phạm Duy Tân nhuận đính. Rồi được ông Phạm Hoằng Nghị viết lại tại xóm Đông Yên, huyện Thọ Xương vào năm Ất Tỵ (năm thứ 5 của đời vua Thiệu Trị).

phụ chép chuyền thứ mười chi thứ nhất
cụ duy thực là con chưởng cụ duy đống mà là anh chưởng cụ chung chực ta vậy cụ sinh hai là cụ duy kiêm cụ duy tín
cụ duy kiêm sinh ông phán chưởng ông ba thuyên
cụ duy tín sinh ông văn như ông ba chi
con cháu về sau đó mà là chi thứ nhất ở chuyền thứ mười vậy

Và bây giờ được cụ Dã Lan cho in ra bằng chữ quốc ngữ. 

Sách này có một bảng Sơ Đồ, nhưng cũng như trong phần viết, việc kê khai hậu duệ ngưng lại sau khi biết sơ sơ về hàng con cháu của cụ Phạm Duy Đống. Với cuốn sách và bảng Sơ Đồ của cụ Dã Lan này, tôi vẫn chưa tìm ra gốc gác của gia đình tôi.

Vào năm 1998, tôi nhận được từ các ông Phạm Tiếp, Phạm Văn Quý, hai người cùng dòng họ với tôi, hai Sơ Đồ ghi theo thế phả họ Phạm.

Một Sơ Đồ khởi sự từ cụ Phạm Duy Đống, trong đó có ghi rõ:

Cụ Phạm Duy Đống sinh ra cụ Phạm Duy Trác
Cụ Phạm Duy Trác sinh ra cụ Toàn Dũng
(cụ Dã Lan ghi là Rũng Toàn)
Cụ Toàn Dũng (Rũng Toàn)
sinh ra cụ Phạm Duy Vinh.
Cụ Phạm Duy Vinh sinh ra cụ Phạm Duy Tốn... 

 

Tuy rằng tôi có một thắc mắc vì trong bảng Sơ Đồ này không thấy có tên Phạm Duy Đạt nhưng tối thiểu tôi cũng biết được rằng : nếu cụ Phạm Duy Đống thuộc vào dòng họ thứ 9 thì cụ Phạm Duy Tốn thuộc vào dòng họ thứ 13.   

Tôi biết thêm được rằng cụ tổ đời thứ nhất của họ Phạm là cụ Phạm Qúy Công và cho đến đời cụ tổ thứ 10 là cụ Duy Trác thì cụ này có ba người con là : Duy Bài, Duy Tân và Duy Thuần.  

Phạm Qúy

Từ ba người con này, chỉ có cụ Duy Bài là có gia phả ghi lại tên các con cháu cho tới bây giờ. Hai ông Phạm Tiếp, Phạm Văn Quý là họ Phạm đời thứ 16 và thuộc vào dòng dõi cụ Duy Bài. Ông nội tôi có thể thuộc dòng dõi của cụ Duy Tân hay cụ Duy Thuần…  

Và tôi biết tôi là họ Phạm đời thứ 14. 

Suốt đời mình, tôi luôn luôn tìm mọi cách để tìm hiểu về gốc gác của mình thì bây giờ, nhờ việc tôi trở vể quê hương sau 30 năm sống ở nước ngoài, qua cuộc đi tìm mồ mả gia tiên, nhất là được người trong làng trong họ còn giữ được những tài liệu vể thế phả, tôi biết chắc chắn tôi xuất sinh từ một vị tổ của tôi là Phạm Duy Đống nho sinh thi đỗ Tam Trường Khoa Ất Mão nghĩa là từ thời Hậu Lê.

 

Tôi không còn những giờ phút khắc khoải về tông tích gia đình nữa và tin tưởng sẽ có một ngày có người trong họ Phạm sẽ giúp tôi tìm thêm cái khâu giữa ông nội tôi là Phạm Duy Đạt và những vị tiền bối.

 

 

 

Các bài khác: