Pham Duy 2010

Nhạc Sử Khái QuátThời Kỳ Mù Mịt
Từ thời thượng cổ đến thế kỷ X

Nhạc sử của Việt Nam thời xa xưa rất mù mờ, ta chỉ biết nhạc Việt thời cổ xưa là : nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá nhạc đàn tre giây nứa.... mang tính chất nhạc tiền sử, nhạc bộ lạc (pre-historic, tribal music). Trong đời sống âm nhạc của người Mường hồi đầu thế kỷ 20, một số nhạc cụ cổ xưa còn được dùng đến, như trống đồng chẳng hạn :


Trống đồng

Việt Nam có nhạc cụ thuộc loại cổ nhất thế giới là đàn đá. Vài bộ đàn đá đã được tìm thấy ở Cao Nguyên :


Ðàn đá Khánh Sơn (có tiếng trống đệm theo)

Nhạc cụ đương thời của người miền núi ở Cao Nguyên còn là đàn Tơ-Rưng tức là đàn võng, gồm nhiều ống nứa hay ống tre.

 


Ðàn tre Tờ-Rưng>

Loại nhạc thổi thì có kèn làm bằng vỏ bầu gọi là nboat, là sáo tre bốn lỗ v.v...


Khèn


Sáo dọc (4 lỗ)

Ngoài ra, người Thượng còn có những nhạc cụ khác như : Ðàn hơi ding but (hai bàn tay vỗ trước ống tre để tạo nhạc điệu, nhịp điệu), đàn tre giây nứa roding, đàn vỏ bầu brodung và giàn nhạc gồng với hai loại gồng phẳng và gồng bướu...

 


Ðàn hơi ding but

  Nhạc Gồng


Ði Tới