Pham Duy 2010


Lời Giới ThiệuTôi đã đóng website “phamduy2000.com” và thay thế bằng “phamduy2010.com” này.Ngoài những tài liệu cũ đã có mặt trong các websites trước như “phamduy.com” hay “nguoitinhgia.com”… các bạn yêu nhạc sẽ đọc một số tài liệu mới là ĐƯỜNG VỀ DÂN CA, HỌC VÀ HÀNH, ALBUM TRANH, TƯỢNG, ẢNH v.v… mà tôi mới soạn ra trong khi tôi sống ở Saigon trong 5 năm qua.Chúc các bạn một khoảnh khắc vui trong lòng khi vào coi website này.MÙA XUÂN 2010
Phạm Duy