Thai Hang

Tin Buồn Chia Sẻ Vĩnh Biệt Hồi Tưởng Dư Âm

Cáo Phó
Xiết bao đau buồn và bối rối báo tin
Vợ, Mẹ, Bà, Chị, Em, Bác và Cô của chúng tôi là
Bà Phạm Thị Thái
tức Thái Hằng
Pháp Danh Diệu Ðức
đã qua đời vào lúc 5 giờ 30 sáng
ngày 14 tháng 8, 1999 dương lịch
tức ngày 4 tháng 7 năm Kỷ Mão âm lịch
Hưởng Thọ 73 tuổi
Lễ nhập quan, phát tang sẽ được cử hành tại
PEEK FAMILY FUNERAL HOME
7801 Bolsa Avenue, Westmister, CA 92683
vào lúc 1 giờ trưa ngày Thứ Tư 18 tháng 8, 1999
Thời gian thăm viếng
Hai ngày thứ năm 19 và thứ sáu 20 tháng 8, 99
từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối
Lễ an táng và hạ huyệt
từ 9 giờ tới 11 giờ sáng ngày Thứ Bẩy 21 tháng 8, 1999

Tang Gia Ðồng Kính Báo
Chồng : Phạm Duy
Các con : Phạm Duy Quang, Mỹ Hà và các con
Phạm Duy Minh
Phạm Duy Hùng
Phạm Duy Cường, Thiên Phượng
Phạm Thị Thái Hiền
Phạm Thị Thái Thảo, Tuấn Ngọc và các con
Phạm Duy Ðức
Phạm Thị Thái Hạnh và con
Anh ruột : Phạm Ðình Viêm, vợ và các con
Em ruột : Phạm Thị Thái Thanh và các con
Em họ : Phạm Ngọc Khôi, Phạm Lê Vân và các con
Cháu đích tông : Phạm Ly Lan và mẹ (Julie)
Cháu : Mai Hương, Bạch Tuyết và chồng con
Cháu : Phạm Chí Thành, Phạm Chí Ðạt và vợ con, Phạm Chí Tín


Tin Buồn | Chia Sẻ | Vĩnh Biệt | Hồi Tưởng | Dư Âm

EXIT