Radio Programs
Đài Australia

Nói Về Thơ Phổ Nhạc

  1. Phạm Duy và thơ Minh Đức Hoài Trinh

  2. Phạm Duy và thơ Nguyễn Tất Nhiên

  3. Phạm Duy và thơ Phạm Thiên Thư

  4. Phạm Duy và Thơ Hàn Mặc Tử

  5. Sông Lô và Nhạc Kháng ChiếnTrở về list Radio