Radio Program
Đài Radio France Internationale

Thụy Khuê nói về hai bài
Về Miền Trung, Bà Mẹ Gio Linh  1. Chương Trình Tháng Ba 2002
  2. Bà Mẹ Gio LinhKhánh Ly hát
  3. Về Miền Trung - Lệ Thu, Quỳnh Giao, Ái Vân
  4. Quê Nghèo - Thái Thanh, Duy Khánh, Ái Vân


Trở về list Radio