Phạm Duy
Nhạc Dịu Dàng - Easy Listening
Selection 2 1. Hẹn Hò - Nhạc và Lời : Phạm Duy
 2. Ðừng Bỏ Em Một Mình - Theo thơ Hoài Trinh
 3. Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng - Theo thơ PhThThư
 4. Tình Cầm - Theo thơ Hoàng Cầm
 5. Kỷ Niệm - Nhạc và Lời : Phạm Duy
 6. Dạ Lai Hương - Nhạc và Lời : Phạm Duy
 7. Tuổi Biết Buồn - Phạm Duy và Ngọc Chánh 8. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài - Phạm Duy
 9. Phượng Yêu - Nhạc và Lời : Phạm Duy
 10. Thuyền Viễn Xứ - Theo thơ Huyền Chi
 11. Nước Mắt Rơi - Nhạc và Lời : Phạm Duy
 12. Hai Năm Tình Lận Ðận - Theo thơ NgTNhiên
 13. Còn Chút Gì Ðể Nhớ - Theo thơ VHÐịnh

Trở về list Nghe Nhạc