Tình Khúc Phạm Duy
Một Thời Ðể Yêu, Ðể Ðau Khổ
Selection 3 1. Anh Yêu Em Vào Cõi Chết - Carol Kim
 2. Cây Ðàn Bỏ Quên - Sĩ Phú
 3. Tìm Ðộng Hoa Vàng - Thái Thanh
 4. Tiếng Ðàn Tôi -Vũ Khanh
 5. Nu Tam Xuan - Hoàng Oanh
 6. Tình Hờ - Carol Kim
 7. Chuyện Tình Buồn - Sĩ Phú
 8. Giọt MưaTrên Lá - Thái Thanh
 9. Khối Tình Trương Chi - Hà Thanh
 10. Ngày Xưa Hoàng Thị - Kim Anh
 11. Tiễn Em - Sĩ Phú
 12. Tiếng Sáo Thiên Thai - Hoàng Oanh
 13. Tình Cầm - Lệ Thủy


Trở về list Nghe Nhạc