Radio Little Saigon
Mùa Thu 2002

Chương Trình Về Đêm Nhạc Hồi Tưởng
do Thúy Nga Paris by Night tổ chức
Phạm Long và Vũ Kiểm
thực hiện

  1. Phỏng Vấn Phạm Duy

  2. Phỏng Vấn Nguyễn Ngọc Ngạn

  3. Lạc Thú Trong Đời - Part 1

  4. Lạc Thú Trong Đời - Part 2

Trở về list Radio