Họa Phẩm Về Kiều

của các họa sĩ :

Lê Lam
H.H.P
Phạm Thúc Chương
Mai Trung Thứ
Lê Thị Lựu
Vũ Cao Đàm

Bìa Sách, Tranh Ảnh khác