Thái Thảo
Hát Nhạc và Lời Phạm Duy 1. Khăn Thương Nhớ Ai - Phạm Duy
 2. Cô Em Nào Kia - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 3. Tango Xanh - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 4. Tuổi Ngọc - Nhạc và lời : Phạm Duy
 5. Nói Năng Chi Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy

 6. Đêm Xuân - Nhạc và lời : Phạm Duy
 7. Đừng Phá Vỡ Ân Tình- Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 8. Hỡi Cô Bé - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 9. Les Feulles Mortes - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 10. Scenes d'Amour - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 11. Tuổi Ngọc - Nhạc và Lời : Phạm Duy
 12. Đừng Nói Xa Nhau - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy
 13. Trong Đêm - Nhạc Ngọai Quốc Lời Việt : Phạm Duy

Trở về list Nghe Nhạc