Tổ Chức


Tiếp ban Tổ Chức

Tôi gặp hai thế hệ bạn bè nhiều lần tại nhà tôi : Đỗ Ngọc Yến, anh Thân (chồng Bích Liên), Thanh (Kicon), Y Sa (con gái Lê Đình Điểu), Quỳnh Hương (pianist, con họa sĩ Trịnh Cung) Charlie Nguyễn (cineast), họa sĩ Trường Etcetera, Phúc violon, Khánh Hồng (conductor) v.v...

Chúng tôi phác họa một kế họach, khởi đầu bằng việc soạn và in poster :

Soạn và in một tập kỷ yếu :


Rồi sẽ là việc thông tin qua báo chí...

>>>Báo Chí