Pham Duy 2010
Việt Quang - Pham Duy Trở Về
Việt Quang - Pham Duy Trở VềCuối cùng thì Phạm Duy đã trở về
Nhiều người nói rằng tiếc quá, ước gì Phạm Duy đừng bỏ kháng chiến thì giá trị của ông còn cao đến dường nào


 


Các bài khác: